Beställ material

Detta material kan beställas från oss

Att leva med Sotos syndrom (1998)

En dvd film om ett barn med Sotos syndrom 30 minuter Filmen är fram tagen av Svenska Sotos sällskapet och inspelad i Sverige.(medlemmar betalar 150 kronor och icke medlemmar 200 kronor)


Gör så här för att beställa

Material beställs genom att förhandsbetala produkterna på vårat postgiro 855463-6 och ange beställaren namn och adress.

Efter betalning skickas materialet med post leveranstiden är c:a 14 dagar efter betalning

Vid beställning av större kvantiteter kontakta vår sekretare för paketpris. Frakten ingår.

E-post till Sekreterare

Patrik Neijd

sotossallskapet@gmail.com