Vuxenvistelse Ågrenska Mars-08

För första gången någonsin blir det vistelse för vuxna med Sotos syndrom på ågrenska

Vistelsen startar kl 12 söndag den 2 och avslutas kl 15.00 tisdagen 4 mars.

Kursavgiften är 1000 kronor. Vistelsen vänder sig de som är över 18 år.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap om sitt funktionshinder tillsammans med andra som har Sotos syndrom och möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektera.

programmet varvas med föreläsningar av professionella, diskussioner och praktiska inslag

vistelsen innehåll läggs upp i samarbete med Svenska Sotosföreningen och skräddarsys utifrån deltagarnas behov och möjligheter att kunna tillgodogöra information

De deltagare, som kommer långväga med tåg och buss,

har möjlighet att bli hämtade och lämnade vid centralstationen.

Deltagarna får ha med sig assistenter, matkostnad tillkommer dock (800 kr).
Assistenterna deltar inte under föreläsningarna.

Före vistelsen har Ågrenska kontakt med anhöriga och deltagarna själva.

För vidare info kontakta Ann Catrin på Ågrenska:

Ann Catrin Röjvik
Specialpedagog
Koordinator Vuxenverksamheten
Box 2058
436 02 Hovås

Telefon: 031 750 91 70, 0704 83 40 48
Fax: 031 911 979

E-post: anncatrin.rojvik@agrenska.se
Hemsida: www.agrenska.se