Externa tips

Några bra länktips från oss

Socialstyrelsen  – Sotos syndrom hos Socialstyrelsen

Mun-H-Center – Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter

Sällsynta diagnoser – Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper

Ågrenska – Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar med funktionshinder.

Smågruppscentrum – Nationellt informationscentrum för ovanliga diagnoser.

SSSA – Sotos Syndrome Support Association (USA)

www.sotossyndrom.dk Förening för Sotos Syndrom i Danmark

www.frambu.no  Centrum för sällsynta funktionshinder i Norge

Sotos syndrom familjevistelse 2016 dokumentation 506

Sotossyndrom nyhetsbrev 312