Medlemsskap

Svenska Sotossällskapet medlemskap

Vill du bli medlem i Svenska Sotossällskapet? 

Som medlem får du tillgång till sällskapets nyhetsbrev och övrig information. Du blir också inbjuden till att deltaga i våra familjehelger.

Du kan vara aktiv medlem eller stödmedlem.

Familj: 300 kronor
Enskild: 100 kronor
Stödmedlem: 100 kronor eller mer

Medlemskap erhåller du genom att skicka nedanstående medlemsinformation och betala medlemsavgiften till vårt postgirokonto 855463-6.Glöm inte att ange ditt och dina familjemedlemmars namn och adress på inbetalningskortet. 

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Din epost