Kontakt

Vill du veta mer om SOTOS syndrom eller vår förening?

Kontakta då gärna någon i styrelsen per e-post.
Linda Fernando, Stockholm Ordförande
Johan Hedenström, Göteborg Kassör
Patrik Neijd, Stockholm Sekreterare

Ledamöter
Henrik Samuelsson

Therese Jangö Nejd
Åsa Nilsson

Suppleanter
Liisa Nilsson
Monica Gunneng
Anita Gustafsson

Har du synpunkter på vår hemsida? Kontakta ansvarig för hemsidan.

Linda Fernando, Stockholm Ordförande