Kontakt

Vill du veta mer om SOTOS syndrom eller vår förening?

Kontakta då gärna någon i styrelsen per e-post.
Stig-Olof Schönfeldt, Örnsköldsvik 
Patrik Neijd, Stockholm
patrik.neijd@gmail.com
Ledamöter
Monica Gunneng
dmgunneng@googlemail.com
Åsa Nilsson

asanilsson79@hotmail.com

Suppleanter
Liisa Nilsson
Henrik Samuelsson
Sofia Håkansson

Har du synpunkter på vår hemsida? Kontakta ansvarig för hemsidan.

Stig-Olof Schönfeldt, Örnsköldsvik
stigolof@schonfeldt.org