Kontakt

Vill du veta mer om SOTOS syndrom eller vår förening?

Kontakta då gärna någon i styrelsen per e-post.
Stig-Olof Schönfeldt, Örnsköldsvik Ordförande
stigolof@schonfeldt.org
Johan Hedenström, Göteborg Kassör
fotograf.hedenstrom@telia.com
Patrik Neijd, Stockholm Sekreterare
patrik.neijd@gmail.com
Ledamöter
Henrik Samuelsson
Turbo042@gmail.com

Therese Jangö Nejd
theresejango@hotmail.com
Åsa Nilsson

asanilsson79@hotmail.com

Suppleanter
Liisa Nilsson
Monica Gunneng
Anita Gustafsson

Har du synpunkter på vår hemsida? Kontakta ansvarig för hemsidan.

Stig-Olof Schönfeldt, Örnsköldsvik
stigolof@schonfeldt.org