Styrelse

Styrelse

Mail till styrelsen

sotossallskapet@gmail.com

Ordförande
Linda Körner Fernando

Sekreterare
Patrik Neijd

Kassör
Johan Hedenström

Ledamöter
Henrik Samuelsson

Therese Jangö Nejd

Åsa Nilsson

Suppleanter
Liisa Nilsson
Monica Gunneng
Anita Gustafsson