Familjevistelse Ågrenska 2011

Familjevistelse för barn och ungdomar med Sotos syndrom
Ågrenska vecka 39, den 26 – 30 september 2011

Ågrenska på Lilla Amundön, i Göteborgs södra skärgård, planerar en femdagarsvistelse för

familjer som har barn med Sotos syndrom. Hela familjen deltar på vistelsen
eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmarna.

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet
föräldrar att få kunskap, träffas, utbyta erfarenheter och reflektera.

Genom föreläsningar och diskussioner
får föräldrarna ta del av medicinska, pedagogiska och psykologiska aspekter av funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen.

• Barnen med diagnos och deras syskon får också ett skräddarsytt program
• som innehåller förskole-, skol- och fritidsverksamhet.

• Information om funktionsnedsättningen, diskussioner

• och erfarenheter ingår även i barnens program.

Personal från hemorten kan under två dagar delta
i samma föreläsningar och diskussioner som föräldrarna.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Innehållet i familjevistelsen för Sotos syndrom läggs upp tillsammans
med överläkare Barbro Westerberg, Drottnings Silvias barn och ungdomssjukhus,

Göteborg och Johan Hedenström Svenska Sotossällskapet.

För mer information kontakta:

Maria Svensson, sekreterare 031-750 91 46

Ingrid Fabo, sekreterare 031-750 91 62

Jenny Ranfors, koordinator 031-750 91 41

AnnCatrin Röjvik, planeringsansvarig 031-750 91 70

Marianne Alexanderson, utbildningsansvarig 031-750 91 69

Familjeverksamheten Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås.

Telefon: 031-750 91 00

E-post: agrenska@agrenska.se


Hemsida: www.agrenska.se